Masa Rotundă de Evaluare a proiectului „Consolidarea sectorului neguvernamental în Moldova”

La 29 noiembrie 2009, în incinta primăriei s. Crihana Veche Asociaţia Obştească gaudeamus a  organizat Masa Rotundă de Evaluare a proiectului „Consolidarea sectorului neguvernamental în Moldova”, la care au participat 15 perosane: membri A.O. „Gaudeamus”, reprezentanţi ai APL, consilieri, voluntari, beneficiari. Au fost analizate activităţile proiectului, punctele forte, punctele slabe, ce a fost realizat cu succes şi la ce trebuie de lucrat în continuare, pentru eficientizarea activităţii organizaţiei. Au vorbit atît membrii echipei de implementare cît şi beneficiarii. Prezentarea a fost pregătită de directorul de proiect cu utilizarea mijloacelor audio-vizuale.

Anunțuri

Seminar de instruire „Colectare de fonduri”.

Seminar de instruire „Colectare de fonduri”. Seminarul a fost organizat şi desfăşurat la 15 noiembrie 2009 în incinta primăriei Crihana Veche şi au participat 15 persoane. Scopul şi obiectivele proiectului: iniţierea participanţilor cu procesul de colectare de fonduri; dezvoltarea abilităţilor în elaborarea unei scrisori de intenţie în colectarea de fonduri şi elaborarea strategiei de colectare; schimbarea atitudinii şi conştientizarea necesităţii privind implicarea în procesul  de dezvoltare locală. Seminarul dat a făcut conexiunea şi a asigurat consecvenţa logică cu seminarul de „Scriere a proiectelor”  şi cu planul strategic de dezvoltare a A.O.”Gaudeamus”. În cadrul seminarului au fost discutate următoarele subiecte: principiile cheie ale fundraising-ului;  ciclul activităţii de fundraising; tipuri de donatori; atragerea fondurilor – metode; scrierea unei scrisori de solicitare de fonduri; evenimente de fundraising speciale; strategia de fundraising. Astfel, în rezultatul acestui seminar au fost consolidate capacităţile în colectarea de fonduri şi dezvoltare organizaţională.

Seminar de instruire „Scrierea unei cereri de finanţare”.

Seminar de instruire „Scrierea unei cereri de finanţare”. Seminarul a fost organizat şi desfăşurat în incinta primăriei Crihana Veche la data de 10-11 noiembrie 2009. Au participat 19 persoane: lideri comunitari şi tineri din localitate. Scopul şi obiectivele seminarului: formarea la participanţi a capacităţilor de scriere a unei cereri de finanţare. În cadrul seminarului particiapnţii au identificat mai multe probleme comunitare, dar după prioritizarea lor au fost selectate 2 probleme: a) starea dezastruoasă a sălii de sport din incinta liceului teoretic „M.Eminescu”  şi b) distrugerea în ultimii ani a parcului din centrul satului.  La finele seminarului participanţii din fiecare grup au elaborat un draft al proiectului, care urmează a fi completat şi îmbunătăâit pînă la termenul limită de depunere a proiectelor. Evaluarea seminarului s-a realizat în baza chestionarelor de evaluare, iar rezultatele sunt reflectate în raportul formatorului.

Elaborarea planului strategic

Elaborarea strategiei de dezvoltare a A.O.”Gaudeamus” s. Crihana Veche, rn. Cahul pentru perioada anilor 2010-2012. În cadrul seminarului de instruire care a avut loc la 7-9 noiembrie, în incinta primăriei Crihana Veche, formator Popa Vitalie, au participat 18 membri şi voluntari ai organzaţiei. În cadrul sesiunilor au fost stabilite viziunile societală, organizaţională, analizată şi revăzută misiunea organizaţiei, valorile, priorităţile strategice, strategiile, obiectivele şi au fost planificate activităţile pentru fiecare prioritate. Participanţii au discutat foarte aprins pe marginea subiectului referitor la serviciile pe care le prestează asociaţia şi posibilitatea diversificării acestor servicii, care vor genera venituri.

Curs pentru voluntari

În perioada 22-24 octombrie 2009 s-au desfăşurat Cursurile de instruire pentru voluntari „Comunicarea eficientă, metode de lucru cu beneficiarii, tehnici de prestare a serviciilor” . Activitatea a avut loc la sediul organizaţiei. La aceste cursuri au participat doar voluntarii care au fost selectaţi în baza chestionarelor. Accentul a fost pus pe familiarizarea voluntarilor cu sediul organizaţiei, echipamentul de care dispune Asociaţia Obştească „Gaudeamus” şi serviciile pe care la moment le propune asociaţia. S-a menţionat care sunt metodele de lucru cu beneficiarii şi cum trebuie de lucrat cu echipamentul. A fost întocmit un grafic de activitate si voluntarii au indicat timpul disponibil pentru activitatea sa în organizaţie

Seminar Leader-ship

Zilele de 17, 18 octombrie 2009 au fost marcate de un eveniment important pentru AO GAUDEAMUS din s. Crihana Veche, raionul Cahul. În aceste zile a fost formată echipa nouă de membri şi voluntari ai asociaţiei. Programul de formare al echipei noi a demarat cu organizarea unui seminar de instruire în domeniul Liderism şi spiritul  de echipă. La seminar au participat locuitori ai satului Crihana Veche cu vîrsta cuprinsă între 12 şi 70 ani. Participanţii la instruire au parcurs un şir de jocuri de cunoaştere şi autocunoaştere, de consolidare a echipei, de elaborare a strategiilor de grup. În liderism participanţii au fost iniţiaţi prin intermediul filmului Adagio. Nivelul înalt de implicare şi interes al membrilor echipei nou create a AO GAUDEAMUS presupune o activitate fructuoasă a organizaţiei în viitor.

Masa rotunda de lansare a proiectului „Consolidarea sectorului neguvernamental in Moldova”

La 02 octombrie 2009 în incinta primăriei Crihana Veche Asociaţia obştească GAUDEAMUS a organizat  masa rotundă de lansare a proiectului „Consolidarea sectorului neguvernamental in Moldova”

la care au participat 15 persoane: membrii organizaţiei Gaudeamus, managerii instituţiilor publice din localitate, angajaţii primăriei, tineri din localitate. Au fost relatate care sunt scopurile, obiectivele, activităţile planificate şi cine sunt beneficiarii acestui proiect.

Proiectul este finanţat de Fundaţia Soros – Moldova în cadrul Programului Societate Civilă.